Memories of the San Gabriel Mountains with Amy She

“The San Gabriel Mountains provided the backdrop to the many memories I made growing up in the 626. I would go hiking with friends and family, which created many bonding opportunities while enjoying the beauty of nature in our own neighborhood. In the hustle and bustle of my busy life, it was always grounding to detach and reset in the grandeur of trees, up above the city. As I grew up, I would always gravitate back to the hikes that I was familiar with for both the nostalgia and de-stressing opportunities those hikes provided me.
As I began volunteering for APIFM leading monthly hikes, some of which were in the San Gabriel Mountains, I was ecstatic to share my experiences with others, so that they could also create experiences of their own as they got to know the trail & all that it offers. It also allowed me to connect with like-minded individuals who also have a connection to nature, the SGV neighborhood, or both!


If you’re a first-time hiker, don’t be afraid! There are plenty of hikes that the San Gabriel Mountains offer – ones with views, ones with waterfalls, ones with iconic formations, and some with all three. There are plenty of online guides from experienced hikers who love sharing their knowledge, and apps such as AllTrails to guide you so you’ll never be alone to go on your first hiking adventure.

Best practice is to do some initial research, decide on a trail, grab a buddy (optional), and head out to the trail! Just remember to give yourself enough time before sundown to complete the hike, bring water, sunscreen, and a snack if you’re out during the day. Bring extra water if it’s a hot day! Or ask someone who knows the trail to take you. Once you learn the path, it’ll be easy to return the next time.”
“聖蓋博山脈(San Gabriel Mountains)是我在626長大時許多回憶的背景。我會和朋友以及家人一起去遠足,這樣在我們享受附近自然美景的同時我們的關係也會變得更加密切。在我忙碌的生活中,城市上空的它總是在壯麗的樹木中停滯不前。當我長大了,我總是會被那些我熟悉的徒步旅行所吸引,因為它們曾經帶給了我懷舊和減壓。
我開始自願參加APIFM組織的月度遠足時,其中有一些是在聖蓋博山脈進行,於是我非常高興地與別人分享我的經驗。這樣他們便能創造自己的經驗,因為他們知道一些小路和這條小路所提供的一切。它還讓我與興趣相同的人聯繫上,這些人與大自然或聖蓋博社區或者兩者都有聯繫!
如果你是第一次遠足,不要害怕!聖蓋博山脈(San Gabriel Mountains)提供了大量的遠足選擇,例如有風景的,有瀑布的,有標誌性建築的,還有些三個都有的。這裡有大量的在線指南來自很多經驗豐富並且十分喜歡分享自己見聞的遠足者。並且也有像AllTrials這樣的應用程序來指引你,這樣你就不會獨自地去進行你的第一次徒步旅行。
最好的方法是做一些初步的研究,找一條路線,找一個夥伴(可選),然後向著你的路線出發。記得給自己足夠的時間能夠在日落前完成遠足,如果你是白天外出的話,記得帶上水,防曬霜和一些零食。另外,如果天氣非常熱的話,多帶一些水!或者找一個熟悉路的人帶你去。一旦你熟悉了這條路,下次再去就會容易很多。”
“Núi của San Gabriel cung cấp nhiều kỷ niệm cho tôi lớn lên ở khu 626. Mình hay đi leo núi với bạn bè và gia đình nơi tạo ra nhiều cơ hội để gần với thiên nhiên. Đời của tôi rất là bận, thì thiên nhiên và cây cọ làm tôi bình tĩnh lại xa khỏi thành phố. Từ lúc tôi còn nhỏ, tôi hay đi leo núi đã quen thuộc để xả stress.
Khi tôi bắt đầu tình nguyện cho APIFM để đi leo núi với cộng đồng, tôi rất vui được chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người. Mọi người cũng có cơ hội tự tạo ra những trải nghiệm khi họ biết về con đường leo núi và tất cả những gì nó cung cấp. Tình nguyện cho APIFM giúp mình gần gũi hơn với những người mà yêu thiên nhiên và cộng đồng SGV như minh!
Nếu đó là lần đầu tiên bạn đi leo núi, đừng có sợ! Núi của San Gabriel có rất nhiều đường đi bộ dài – nhu la con đường với cảnh, con đường với thác nước, con đường với cảnh quan trọng, và con đường với cả ba. Trên mạng có rất nhiều hướng dẫn trực tuyến từ những người thích leo núi và apps nhu la AllTrails để hướng dẫn bạn để bạn không bao giờ cảm thấy một mình khi leo núi.
Trước khi bạn đi leo núi, bạn nên nghiên cứu một chút, chọn một đường dài, đi với một người bạn (không bắt buộc), và bắt đầu đi! Đừng có quên cho mình đủ thời gian trước khi ban đêm để kết thúc chuyến leo núi của bạn. Mang theo nước, kem chống nắng, và đồ ăn nhẹ nếu bạn đi buổi sáng. Nếu thời tiết nóng, đừng có quên mang thêm nước. Khi quen đường leo núi, lần sau sẽ dễ hơn.”